The OneLife Convention in Tokyo, Japan

Ngày: 04/07/2017 lúc 18:20PM

THE ONELIFE CONVENTION IN TOKYO, JAPAN 

Hội Nghị Onelife ở Nhật Bản thu hút hàng ngàn nhà đầu tư tham dự. Với việc được nhà nước chấp nhận và mở đường cho sự phát triển của tiền kỹ thuật số, Nhật Bản đang là 1 trong những thị trường có số nhà đầu tư đông đảo của Onelife - Onecoin

Lizzie Tran (BCA)
BÌNH LUẬN
Tin cùng chuyên mục