Blockchain hoạt động như thế nào (Kỳ 3)

Ngày: 25/06/2017 lúc 16:38PM

BLOCKCHAIN HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?

Kỳ 3: Double Spending và vai trò của “thợ đào” – Miner

Kỳ 1: Blockchain là gì? Giao dịch blockchain diễn ra như thế nào

Kỳ 2: Chữ ký điện tử và mật khẩu


  • Vấn đề Double Spending

Như trên đã nói, Blockchain có vai trò như môt cuốn sổ cái và thông tin của nó lưu trữ ở rất nhiều máy tính trong mạng lưới toàn cầu. Và một thông tin của một giao dịch được truyền đi trong hệ thống sẽ mất nhiều thời gian, dẫn đến một số máy tính nhận được khối thông tin (block) trước những máy tính khác. Lợi dụng điều này, kẻ gian lận sẽ cố tình sử dụng thông tin của giao dịch gửi vào nhiều tài khoản khác nhau cùng 1 lúc để trục lợi. Ví dụ: Alice gửi tiền đến Bob để mua hàng, sau đó Alice dùng chính thông tin đã chuyển tiền cho chính mình vào tài khoản khác cùng một nguồn thông tin như chuyển cho Bob. Vì có đến hàng triệu máy tính trong mạng lưới, sẽ có những máy tính nhận được tin nhắn chuyển tiền đến Bob trước, cũng có những máy tính nhận được tin chuyển tiền cho Alice trước. Ở những máy tính nhận được tin nhắn Alice trước sau đó mới nhận được tin nhắn cho Bob và ngược lại đều sẽ cho là giao dịch không hợp lệ vì thông tin đầu vào đã được sử dụng.

  • Vai trò của Miner

Điều này đòi hỏi cần có một giải pháp để toàn bộ mạng lưới cùng đồng ý một yêu cầu giao dịch. Và công nghệ Blockchain đã giúp giải quyết vấn đề này, cụ thể là: Tất cả các yêu cầu giao dịch được thực hiện sẽ gom lại một nhóm có tên là một block (một khối) và các khối này liên kết với nhau do đó được gọi là blockchain (chuỗi khối)

Lưu ý: Chuỗi khối-blockchain này khác với chuỗi các giao dịch của một tài khoản ở phần trên.

Mỗi khối đều có tham chiếu đến khối trước đó, trình tự các khối được đặt theo trình tự thời gian. Các giao dịch nằm trong cùng một khối được xem là diễn ra cùng lúc và các giao dịch không có mặt trong blockchain xem như là chưa được xác nhận.

 

 

Bất kỳ máy tính nào trong mạng lưới đều có thể chọn một nhóm các giao dịch chưa được xác nhận thành một khối và kết nối khối đó vào chuỗi các khối trước đó tạo nên chuỗi các khối hay còn gọi là blockchain như đã trình bày ở trên. 

 

Máy tính sẽ đưa toàn bộ các ký tự có trong khối và kèm theo một con số ngẫu nhiên (Nonce) vào hàm mã hóa Hash để cho ra kết quả thỏa mãn một yêu cầu toán học cho trước. Việc cần làm để đưa một khối chứa các giao dịch vào trong chuỗi dữ liệu Bockchain đó là tìm ra con số ngẫu nhiên này (randoom guess), quá trình gọi là Mining – “Đào coin”.

Thời gian trung bình để toàn bộ mạng lưới máy tính tìm ra con số ngẫu nhiên thỏa điều kiện toán học cho trước là 10phút-đối với Bitcoin, đây cũng chính là thời gian để một giao dịch hoàn tất hiện tại của Bitcoin.

Người đầu tiên giải được bài toán sẽ thông báo block của họ đến toàn bộ hệ thống đồng nghĩa với việc các giao dịch trong khối đó sẽ được thực hiện và tất cả các máy tính trong mạng lưới sẽ ghi lại những giao dịch này vào cuốn sổ cái mà máy tính đó đang nắm giữ. Đến đây, chúng ta có thể giải quyết vấn đề xác định được giao dịch nào là trước và giao dịch nào sau trong mạng lưới máy tính.

Những người này chính là Miner - “thợ đào”, họ chính là người giúp gắn một khối thông tin giao dịch (Block) vào chuỗi chung có trước (chain), và giúp cho giao dịch được xác nhận. một phần thưởng “reward” gửi đến tài khỏan của những miner này là một lệnh giao dịch Input, ở hình bênh dưới Miner đã nhận được 50.004 BTC:

Đối với bitcoin, cứ 4 năm phần thưởng này sẽ giảm đi một nửa vì vậy mà dần dần đồng tiền này sẽ không được tạo ra nữa, thay vào đó các miner sẽ nhận được reward là phí giao dịch.

Hiện nay hoạt động “đào” các đồng tiền kỹ thuật số vẫn diễn ra rất sôi động, đặc biệt là đối với những đồng tiền mới như Ethereum, Ripple, Litecoin…

  

Khải Hoàn (BCA)
BÌNH LUẬN
Tin cùng chuyên mục