Blockchain hoạt động như thế nào (Kỳ 2)

Ngày: 25/06/2017 lúc 16:24PM

BLOCKCHAIN HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?

Kỳ 2: Chữ ký điện tử và mật khẩu.

Kỳ 1: Blockchain là gì? Giao dịch blockchain diễn ra như thế nào

Kỳ 3: Double Spending và vai trò của "thợ đào" - Miner 


Ví dụ có một người là Alice chuyển cho người khác là Bob số tiền 50 Bitcoin (50BTC), Alice cần gửi một thông điệp đến toàn bộ mạng lưới có nội dung:

“Chuyển 50BTC từ Alice đến Bob”

Vấn đề đặt ra là làm sao để mạng lưới máy tính toàn cầu xác minh được người gửi yêu cầu chuyển tiền chính là Alice?

Câu trả lời là: Chữ ký điện tử (Digital Signauture) sẽ giúp xác minh một nguời có phải là chủ của tài khoản đó hay không. Với mỗi giao dịch, chữ ký điện tử sẽ khác nhau nhằm tránh việc copy hoặc giả mạo.

Chữ ký điện tử được tạo ra bằng cách nào? 

Chúng ta cần hiểm hai khái niệm mật khẩu: có 2 loại mật khẩu là Private key và Public key: 

Một cách ngắn gọn:

Private key: chính là mật khẩu (password) chính, chữ ký điện tử là mật khẩu trung gian tạm thời cho mỗi giao dịch để chứng minh bạn đang sở hữu mật khẩu chính mà không cần phải để lộ mật khẩu chính. Đây chính là yếu tố giải thích tính BẢO MẬT của tiền kỹ thuật (Crypto Currency).

Public key: là địa chỉ tiền được gửi đến. Khi muốn gửi tiền đến tài khoản nào, bạn gửi đến Public key của tài khoản đó.

Lưu ý: Public key và Private key của cùng một tài khoản có mối liên hệ với nhau thông qua một thuật toán. Một Private key sẽ tương ứng với một Public key. Bạn có thể thay đổi bộ Public key  và Private key này bất cứ khi nào bạn muốn.

 

                                                                                                            

Trở lại câu hỏi, cách mà Chữ ký điện tử được tạo ra: signature = f(message, private key)

Nghĩa là, ngay khi bạn ra lệnh gửi một tin nhắn chuyển tiền, tài khoản cuả bạn sẽ tạo ra một Chữ ký điện tử dựa vào nội dung tin nhắn (thời gian, số tiền,…) và mật khẩu chính (private key). Và private key là không đổi, xong thời gian gửi tin nhắn sẽ là khác nhau với mỗi giao dịch, điều này lý giải vì sao có thể tạo ra nhiều Chữ ký điện tử.

Đồng thời, Bob muốn nhận được tiền từ Alice, Bob phải chứng minh Bob chính là chủ tài khoản của Public key mà Alice đã gửi. Bằng cách, tạo ra Chữ ký điện tử dựa vào tin nhắn của Alice và private key của mình, tương tự như cách mà tài khoản của Alice đã làm. Và vì Public key và Private key của cùng một tài khoản có mối liên hệ với nhau thông qua một thuật toán, mặt khác chữ ký điện tử lại được tạo ra từ Private key vì vậy mạng máy tính sẽ sử dụng  thuật toán để xác minh rằng Chữ ký điện tử của B tạo ra có khớp với Public key mà A gửi đến hay không.

1 =? v(message, public key, signature)

Đến đây, tính an toàn của tiền kỹ thuật số nhờ vào:

  • Sử dụng Chữ ký điện tử làm trung gian giúp chúng ta bảo vệ mật khẩu tài khoản khỏi virut, hacker. Những thuật toán tạo ra Chữ ký điện tử là thuật toán 1 chiều, nghĩa là thuật toán này chỉ sử dụng đầu vào để cho ra kết quả đầu ra chứ không thể làm ngược lại là lấy đầu ra để suy ngược lại đầu vào.
  • Chữ ký điện tử phụ thuộc vào từng thời điểm và nội dung tin nhắn được tạo, do vậy không ai có thể thay đổi được nội dung tin nhắn trong khi nó được chuyển đi trong mạng lưới, mọi thay đổi đều sẽ dẫn đến không tương thích với Chữ ký điện tử đã tạo ra trước đó.

 


 

Khải Hoàn (BCA)
BÌNH LUẬN
Tin cùng chuyên mục