19 ngành nghề sẽ bị xáo trộn nghiêm trọng bởi Blockchain

Ngày: 01/07/2017 lúc 13:45PM

19 NGÀNH NGHỀ SẼ BỊ XÁO TRỘN NGHIÊM TRỌNG BỞI BLOCKCHAIN

Blockchain là công nghệ sổ cái phân tán (sổ cái kỹ thuật số) trong những đồng tiền kỹ thuật số như Bitcoin. Công nghệ này cung cấp cách thức để ghi chép và truyền dẫn những dữ liệu một cách rõ ràng, an toàn, có thể kiểm tra và bền vững. Blockchain có khả năng khiến cho các tổ chức sử dụng nó một cách trong sáng, dân chủ, phi tập trung, hiệu quả và an toàn.

Blockchain có thể sẽ làm gián đoạn nhiều ngành trong khoảng 5-10 năm tới. Đây là một số ngành đã và đang bị ảnh hưởng.

Bảo Luân (BCA)
BÌNH LUẬN
Tin cùng chuyên mục